Spletne ankete

 

Izdelovanje spletnih anket zahteva naslednje:

  • spotovanje splonih nael druboslovne metodologije,
  • uporabo principov in priporoil za izdelovanja anketnih vpraalnikov, 
  • nekaj tehninega znanja,
  • upotevanje specifinih znailnosti spletnih anket.

V tem okviru v nadaljevanju podajamo pregled naslednjih vsebin:

  • Osnovna priporoila za izdelavo spletnih vpraalnikov: Gre za 20 specifinih nael, katerih kritev vodi do pogostih napak. Poleg specifinih priporoil so navedena tudi e druga, nekoliko bolj splona in bolj kompleksna priporoila. Vse navedeno velja upotevati pri izdelovanju vsake ankete. Dejstvo pa je, da se v praksi navedena priporoila krijo skoraj pri vsaki spletnem vpraalniku.
  • V okviru irega konteksta je na kratko nakazan iri vidik druboslovne metodologije, spletne uporabnosti in projektnega razvoja anketnega vpraalnika.
  • Knjiga Web Survey Methodology (Sage 2015) podaja "state-of-the-art" vseh vidikov metodologije spletnega anketiranja. S knjigo je povezano tudi spletno mesto Web Survey Methodology (WebSM.org).
  • Raziskave v Sloveniji: gre za pregled diplomskih, magistrskih in doktorskih del - kot tudi drugih raziskav - ki so nastale v Sloveniji s podroja spletnega anketiranja.
  • Orodja za spletno anketiranje: pregled razvoja in razirjenosti razlinih sistemov za spletno anketiranje.
  • Anketna metodologija: uvodni pregled osnovnih konceptov, posebej tistih, ki so relevantni za spletne ankete.