Pomo

1KA je dobro stestirano orodje in napake pri delovanju so izredno redke. Poleg tega je izrpno dokumentirana. Vse uporabnike prosimo, da pri iskanju pomoi in podpore upotevajo naslednje korake:

  1. V levi navigaciji je predstavljeno Uvajanje v 1KA, kjer so podani zaetni koraki in navodila za zaetnike in tudi za izkuene oziroma napredne uporabnike.
  2. Nekatere najpogosteje tehnine teave in najbolj pogosta vpraanja uporabnikov so zbrana tukaj >> in jih velja v primeru teav preveriti na samem zaetku.
  3. Vodi za uporabnike zelo podrobno predstavlja vse funkcionalnosti 1KA in vkljuuje tudi videovodie, prironike ter pogosta vpraanja.
  4. Pri iskanju pomoi v okviru izdelave vpraalnika v notranjosti aplikacije 1KA velja upotevati tudi naslednje oblike pomoi:
                                              

V zgornjem desnem kotu notranjosti aplikacije je vedno na voljo iskalnik po celi pomoi.

   

V notranjosti aplikacije 1KA je v zgornjem desnem kotu vedno na voljo tudi povezava na odgovarjajoe mesto v Vodiu za uporabnike, ki je strukturiran enako kot notranja navigacija 1KA.


 

  1. e kljub upotevanju zgornjih korakov (1-4) e vedno ne najdete odgovora, izpolnite OBRAZEC 1KA CENTRA ZA POMO UPORABNIKOM. Pri tem pa velja upotevati, da je 1KA online pomo namenjena izkljuno:
  • usmerjanju k obstojei pomoi (prironikom, pogostim vpraanjem, videovodiem);

  • reevanju morebitnih napak na strani 1KA;

  • identifikaciji potrebe po naroilu storitve metodoloke ali tehnine pomoi (glej spodaj).

                                                                  

Plaljive storitve

Ekipa 1KA nima resursov, da bi nudila brezplano metodoloko ali tehnino pomo (izven intervencij, opisanih zgoraj), posebej ne uporabnikom, ki nimajo dovolj tehninih in metodolokih izkuenj. Taki uporabniki si lahko iejo pomo bodisi v svojem socialnem krogu bodisi poiejo komercialno storitev in v tem okviru se lahko odloijo tudi za plaljivo pomo s strani 1KA (glej spodaj).

Plaljivo individualna obravnava se izvaja po CENIKU, naroite pa jo tako, da izpolnite:


Za razjasnjevanja glede plaljive pomoi lahko kontaktirate po telefonu 030/702-788. Pri tem velja e enkrat izpostaviti, da navedena telefonska tevilka ni namenjena brezplanemu metodolokemu svetovanju. 

 

 

 

Prironiki

Pogosta vpraanja