Prironiki

Naslov Zdruevanje seznamov email vabil
Vsebina

 

1KA omogoa poljubno zdruevanje seznamov obstojeih emailov:

 

 

  • V zavihku 'OBJAVA' - 'Vabila' - 'Seznami' najdete pregled vseh shranjenih seznamov, kjer lahko izbirate med 1) seznami, ki se nanaajo na trenutno anketo, 2) seznami respondentov vseh vaih anket in 3) arhivi poiljanja.

 

  • e elite respondente poljubnih seznamov zdruiti in jih vkljuiti v novo anketo, potem najprej oznaite poljubne sezname in nato oznaite e 'Urejanje'. Sistem vam odpre nov seznam z vsemi izbranimi email naslovi respondentov, ki ga morate ponovno shraniti. Ob generiranju novega seznama pa bo sistem izloil podvojene zapise oz. email naslove. V novi anketi, kjer elite uporabiti tak zdruen seznam respondentov, morate obkljukati monost, da se vam izpiejo seznami respondentov vseh vaih anket (kot je to razloeno v 2. alineji).

 

Povezave:

Print

Prironiki (120)