Prironiki

Naslov Kombinirana tabela
Vsebina

 

V vpraalnik lahko vkljuite tip vpraanja 'Kombinirana tabela', ki ga najdete med vsemi tipi vpraanj. Kombinirana tabela omogoa kombinacijo razlinih tipov vpraanj, kot so: En odgovor, Ve odgovorov, Besedilo, tevilo in Datum.

Pri vsakem tipu vpraanj imate ve vrst nastavitev:

 

Pri 'En odgovor' lahko nastavite:

 • tevilo odgovorov vodoravno, izbirate lahko od 1 do 20,
 • postavitev odgovorv, lahko izberete obliko klasine tabele ali pa izbiro izpisa odgovorov v obliki rolete,
 • doloite lahko e, komu je vidno vpraanje, lahko ga uporabite tudi za naknadno urejanje tabele v podatkih in ga zato oznaite za vidnega administratorjem.

 

Za 'Ve odgovorov' imate monost nastavitve:

 • tevilo odgovorov vodoravno, kjer so na voljo tevila od 1 do 20,
 • nastavite lahko tudi vidnost vpraanja, prednastavljena je vidnost vpraanja vsem.

 

Za 'Besedilo' so naslednje nastavitve:

 • tevilo odgovorov vodoravno, kjer lahko izbirate med tevili od 1 do 20,
 • irino polja za vnos besedila, izbirate lahko med vrednostmi od 1 do 9,
 • tevilo vrstic polja za vnos besedila, izberete lahko od 1 do 10 vrstic,
 • vidnost vpraanja.

 

Pri tipu vpraanja 'tevilo' so naslednje nastavitve:

 • tevilo odgovorov vodoravno, kjer lahko izbirate med tevili od 1 do 20,
 • polje za vpis vrednosti lahko omejite na tevilo celih mest, izbirate lahko med 1 in 10,
 • omejite lahko tudi tevilo decimalnih mest, kjer lahko izberete od 0 do 10,
 • vidnost vpraanja.

 

Tip vpraanja 'Datum' se prikae v obliki koledarka, kjer respondent lahko oznai celoten datum (dan, mesec, leto), poleg koledarka se prikae e polje, v katerem se ob izbiri tudi prikae datum, nastavite lahko:

 • tevilo odgovorov vodoravno, kjer lahko izbirate med tevili od 1 do 20,
 • irino polja, kjer se bo izpisal datum, izbirate lahko med 1 in 9,
 • tevilo vrstic polja, izberete lahko od 1 do 10 vrstic,
 • vidnost vpraanja,
 • nastavite lahko e spodnjo in zgornjo mejo prikaza letnic.

 

Kombinirana tabela omogoa tudi enostaven pregled nad samimi podatki v zavihku 'Podatki' - 'Pregledovanje'.

 

Povezave:

 

 

 

Print

Prironiki - Prironiki (114)