Prironiki

Naslov Podrobni izrauni uporabnosti vpraalnikov
Vsebina

 

Prikaz podrobnih izraunov lahko v zavihku ‘STATUS’ - ‘Uporabni respondenti’ vklopite s klikom na ‘Nastavitve prikaza podatkov’ in izbiro potrdilnega polja ‘Izrauni’. V tabeli se izpiejo vrednosti za naslednje izraune:

 

1. UNL – stopnja neodgovorov (angl. unit nonresponse level). Dobimo jo tako, da tevilo vseh neodgovorov spremenljivke za posamezno enoto delimo s tevilom vseh spremenljivk, ki so bile tej enoti prikazane. UNL za respondenta, ki je odgovoril na vsa vpraanja v anketi tako znaa 0. Druga skrajnost je primer, kjer je respondent priel do konca ankete in je aplikacija pri vseh vpraanjih zabeleila neodgovor spremenljivke, zaradi esar je UNL=1.
 

2. UML – stopnja manjkajoih podatkov (angl. unit missing-data level), ki predstavlja dele vpraanj, na katere respondent ni odgovoril, ker je prezgodaj zapustil anketo (prekinitev ali angl. breakoff). Pri izraunu UML zato upotevamo UBL – stopnjo prekinitev enote (angl. unit breakoff level), ki odraa dele strani vpraalnika (oz. dele vpraanj), ki bi se prikazale za tem, ko respondent prezgodaj prekine z izpolnjevanjem. Na primer, e pride do prekinitve, ko respondent izpolni 10% vpraalnika, potem UBL znaa 0.9 oz. 90%. Tako imamo podatke za UNL in UBL ter lahko izraunamo tudi UML:
UML = UBL + (1 – UBL) UNL = UBL + UNL – UBL UNL
 

3. UCL – Stopnja izpolnjenosti (angl. unit completeness level) je odgovarjajoa komplementarna vrednost za UML:
UCL = (1 – UML) = 1 – UBL – UNL + UBL UNL
e vzamemo primer iz 2. toke z LBM=0.9 in predpostavimo, da je respondent odgovori na polovico od 10% odgovorov, ki so mu bili prikazani (UNL=0.5), potem UCL znaa 0.05 oz. 5%.
 

4. UIL Stopnja nerelevantnosti (angl. unit non-applicability level) je izraunana tako, da se tevilo vseh spremenljivk, kjer pogoj (IF) za doloeno enoto ni izpolnjen (status -2), deli z vsoto tevila vseh spremenljivk, ki so bile tej enoti prikazane, in tevila vseh spremenljivk, kjer pogoj (IF) za doloeno enoto ni izpolnjen. e ima anketa 20 vpraanj in respondent odgovori na 10 vpraanj, preostalih 10 vpraanj pa mu ni prikazanih, ker ne izpolnjuje pogoja, potem UIL znaa 0.5 oz 50%.
 

5. UAQ Stopnja naknadnih vpraanj (angl. unit additional questions). Dobimo jo tako, da tevilo spremenljivk, ki doloenemu respondentu niso bile prikazane, ker so bile naknadno dodane v vpraalnik, delimo s tevilom vseh spremenljivk. e ima anketa 20 spremenljivk in jo respondent v celoti izpolni, nato pa naknadno dodamo e 10 spremenljivk, je UAQ za tega respondenta 0.33 oz 33%.

 

Povezave:

Print

Prironiki (120)