Prironiki

Naslov Prilagoditve za mobilno anketo
Vsebina


Spletno anketo ustvarjeno z orodjem 1KA lahko respondenti izpolnjujejo tudi preko mobilnega telefona. Zaradi manjega zaslona so tako za optimalen prikaz ankete potrebne doloene prilagoditve.

 

  • Prilagoditev vpraanj tipa tabela

Respondentu, ki reuje anketo na mobilnem telefonu, se nekatera vpraanja avtomatsko prilagodijo mobilnemu nainu.

Pri urejanju vpraanj tipa tabela imate v zavihku 'UREJANJE' – 'Vpraalnik' na desni strani v zavihku 'Napredno' opcijo 'Postopno reevanje'. V primeru, da pustite odgovor 'NE', bo vpraanje pri reevanju preko mobilnega telefona avtomatsko prilagojeno v obliki 'vodoravno_3', kategorije se bodo respondentu postopno prikazovale, oznaene pa bodo v obliki vodoravne paginacije na dnu. Poleg oblike 'vodoravno_3' je na voljo e 5 razlinih tipov postopnega reevanja, ki si jih lahko ogledate na spodnji povezavi.

Primer ankete z razlinim oblikami postopnega reevanja >>

 

  • Prilagoditve slik in vpraanj z vnosnimi polji na mobilnih telefonih

e imate v anketi slike, se te privzeto prikaejo ob odgovarjanju na anketo preko mobilne naprave in sicer se prilagodijo tako, da zasedejo maksimalno 90 % irine ekrana.

Na mobilnem telefonu se avtomatsko prilagodijo tudi vpraanja z vnosnim poljem (tipa vpraanj 'besedilo' in 'tevilo'). Okno za vpis odgovora se prilagodi sorazmerno glede na irino zaslona.
 

  • Prilagoditev vpraanja tipa razvranje (rangiranje, ang. ranking)

V primeru, da je v vai anketi vpraanje tipa 'Razvranje' in izbran nain razvranja 'prestavljanje' ali 'premikanje', se pri izpolnjevanju ankete preko mobilnega telefona vpraanje avtomatsko prilagodi v nain razvranja oziroma rangiranja 'otevilevanje'. 

Primer ankete z razlinimi tipi razvranja (predogled) >> (za primerjavo poglejte tudi, kako tipi razvranja izgledajo na spletni verziji ankete)

 

  • Prilagoditev vpraanj z vodoravno postavitvijo kategorij

e imate v anketi pri vpraanjih izbrano postavitev odgovorov 'vodoravno pod vpraanjem' ali 'vodoravno ob vpraanju', se na mobilni verziji zaradi velikosti zaslona postavitev avtomatsko prilagodi in spremeni v navpino postavitev.

Primer ankete z razlinimi tipi postavitev kategorij >>  (za primerjavo poglejte tudi, kako tipi postavitve izgledajo na spletni verziji ankete)

 

  • Prilagoditev vpraanj z vstavljenim videom

e ste v vpraanje v anketi vstavili video, se bo irina vkljuenega videa avtomatsko prilagodila in zoila na 100 % irine zaslona mobilnega telefona. Video bo tako respondentom prikazan v celoti, ne glede na to, kakna je irina naprave, preko katere izpolnjuje anketo. 
 

  • Skrivanje radio in checkbox gumbov

Pri tipih vpraanj 'Kategorija – en odgovor' in 'Kategorija – ve odgovorov' je na voljo dodatna monost 'Skrij radio gumbe' oz. 'Skrij checkbox gumbe'. Funkcionalnost je koristna za prilagajanje ankete na mobilne naprave, e posebej v primeru, ko gre za slikovne odgovore. V tem primeru lahko skrijete gumbe (radio ali checbox), respondent, ki bo izpolnjeval anketo na mobilnem telefonu pa bo s prstom izbral sliko oz. odgovor. Respondent bo na mobilnem telefonu laje pritisnil na celoten odgovor ali sliko, kot na radio ali checkbox gumb, kjer mora biti bolj natanen.

Primer ankete s skritimi radio in checkbox gumbi (mobilni predogled) >>
 

  • Spreminjanje velikosti radio in checkbox gumbov

Pri tipih vpraanj 'Kategorija – en odgovor' in 'Kategorija – ve odgovorov' je na voljo dodatna monost spreminjanja velikosti radio in checkbox gumbov. Monost je na voljo v zavihku 'UREJANJE' - 'Oblika', kjer v roleti pri opciji 'Izbira checkbox/radio gumbov' izberete eleno velikost gumbov, od 25 25 px do najve 55 55px. Funkcionalnost je e posebej priporoljiva v primeru anket na mobilnih napravah.

Primer ankete s privzeto velikostjo gumbov >>
Primer ankete s prilagojeno velikostjo gumbov (40 40px) >>

 

  • Predogled za mobilni telefon in tablico

e bodo vao anketo reevali preko razlinih naprav (raunalnika, mobilnega telefona ali tablice), lahko s predogledom preverite, kako se bo anketa prikazala na posamezni napravi, na voljo imate poleg osnovnega predogleda tako e predogled za mobilni telefon in tablico. Ve >>
 

  • MOBILNE NASTAVITEV (Monost izklopa prilagoditve vpraanj na mobilne naprave)

Vse omenjene prilagoditve so privzeto vklopljene, saj tako omogoamo optimalen prikaz ankete tudi respondentom preko mobilnih naprav. V zavihku 'UREJANJE' – 'Nastavitve' – 'Mobilne nastavitve' lahko to prilagoditev izklopite, kar sicer odsvetujemo. Da so prilagoditve za mobilnik izklopljene vas bo na to opozarjala tudi ikona – prertan mobitel, ki se bo ob izklopu prilagoditev nahajala v menijski vrstici zgoraj desno (zraven ikone za vklop komentarjev na vpraanja).

V primeru, da je vklopljen 'Prilagojen prikaz za mobilnike', lahko loeno izklopite prikaz slik na mobilniku (v primeru, da anketa vsebuje fotografije, ki niso primerne za mobilne naprave) in prilagoditev tabel na mobilniku. 

Print

Prironiki (120)