Prironiki

Naslov Zadovoljevanje v anketi (angl. satisficing)
Vsebina


Na vedenje anketirancev med izpolnjevanjem ankete vplivajo razlini dejavniki: kompleksnost vpraalnika, anketiraneve sposobnosti in anketiraneva motivacija. Pri dolgih anketah se pogosto zgodi, da anketiranci pri izpolnjevanju postanejo utrujeni, nezainteresirani, nestrpni in raztreseni. To lahko privede do tega, da respondent zane odgovarjati po teoriji zadovoljevanja. Gre za alternativno obliko vedenja anketirancev, ki jim primanjkuje angairanosti, vendar iz razlinih razlogov (npr. pogodba, nagrade, obutek sramu, navada, radovednost ipd.) kljub temu sodelujejo v raziskavi.

Ali anketiranci izpolnjujejo anketo po principu zadovoljevanja, lahko prepoznamo po razlinih vzorcih odgovarjanja: izbira prvega odgovora, izbira srednjih vrednosti, izbira zadnjega odgovora, nakljune izbire, izbira konnih in prvih vrednosti pri matrinih vpraanjih (tabele) in uporaba odgovora 'Ne vem', as izpolnjevanja ankete.

Pristopi k zmanjevanju izpolnjevanja ankete po principu zadovoljevanja

1. Pred zbiranjem podatkov:
  • e je le mono, naj bo vpraalnik kratek, vpraanja enostavna, obasno pa vkljuimo tudi vpraanja, kjer morajo anketiranci pojasniti svoj odgovor. Pomembneja vpraanja damo na zaetek.
  • Motivacijo anketirancev lahko poveamo s poudarkom pomembnosti tudije.
  • Anketirancem olajamo nalogo tako, da zmanjamo kompleksnost besedila vpraanj, se izogibamo vpraanjem o dogodkih, ki bi se jih anketiranci teje spomnili, kompleksna vpraanja preoblikujemo v ve vpraanj, poimenujemo vse odgovore.
  • Uinek odgovora lahko zmanjamo z randomizacijo odgovorov, izogibanjem vpraanj tipa tabela in vpraanjem z nevsebinskimi odgovori.


2. Med zbiranjem podatkov:

  • V asu zbiranja podatkov lahko spremljamo as izpolnjevanja ankete, ki nam v primeru, da je anketa izpolnjena bistveno hitreje, kot je predvideno, kae na monost izpolnjevanja po principu zadovoljevanja. Pri tem je sicer potrebno upotevati, da hitro izpolnjevanje ankete ni nujno pokazatelj zadovoljevanja.


3. Po zbiranju podatkov

  • Po preteku zbiranja podatkov lahko iz analize odstranimo odgovore ali celo enote (ali uporabimo metode vstavljanja podatkov), kjer opazimo pojav zadovoljevanja in tako izboljamo kvaliteto podatkov.

 
Povezave:

Print

Prironiki - Prironiki (114)