Prironiki

Naslov Elektronski podpis
Vsebina


V vpraalnik lahko vkljuite tip vpraanja 'Elektronski podpis', ki ga najdete med vsemi tipi vpraanj na levi strani zaslona. Elektronski podpis se lahko uporabi pri registracijah, prijavah, potrditvah ipd.

Respondentu se vpraanje prikae v dveh delih - prvi del je polje, kamor se respondent grafino podpie, drugi del pa je polje 'Podpis osebe', kjer vnese oziroma natipka svoje ime. e respondent ne izpolni polja 'Podpis osebe', se podpis ne zabelei, zato je priporoljivo, da respondente opozorimo, da morajo izpolniti vsa polja.

Podpis se v podatkih zabelei v dveh delih: grafino (kot povezava do slike s podpisom) in tekstovno (kar je respondent vpisal v polje 'Podpis osebe'). 

Primer ankete z elektronskim podpisom >>

 

Print

Prironiki - Prironiki (114)