Prironiki

Naslov Postavitev vpraanja povleci-spusti (drag and drop)
Vsebina


Pri vpraanjih tipa kategorije - en odgovor, kategorije - ve odgovorov in tabela - en odgovor lahko izberemo tip postavitve povleci-spusti. Pri urejanju vpraanja na desni strani v zavihku 'Osnovno' pri postavitvi izberemo 'povleci-spusti'. 

Povleci-spusti pri vpraanju tipa kategorije - en odgovor

Respondent na vpraanje odgovori tako, da z miko povlee kategorije iz levega stolpca v desnega in tam spusti. Pri vpraanju kategorija en odgovor lahko v desni stolpec povlee samo en odgovor. e respondent v desni stolpec povlee drug odgovor, se bo ta zamenjal. Respondent lahko odgovor iz desnega stolpca prenese tudi nazaj v levi stolpec.


Povleci-spusti pri vpraanju tipa kategorije - ve odgovorov

Respondent na vpraanje odgovori tako, da z miko povlee odgovore iz levega stolpca v desnega in tam spusti. Pri vpraanju kategorija ve odgovorov lahko v desni stolpec povlee ve odgovorov.  Respondent lahko odgovor iz desnega stolpca prenese tudi nazaj v levi stolpec.
 


Povleci-spusti pri vpraanju tipa tabela - en odgovor

Respondent na vpraanje odgovori tako, da z miko povlee odgovor iz levega stolpca v ustrezno kategorijo na desni strani. V posamezno kategorijo na desni strani lahko povlee ve odgovorov. Respondent lahko odgovor iz desnega stolpca prenese tudi nazaj v levi stolpec. Odgovore lahko prenaa iz ene kategorije v drugo.
 

Povleci-spusti pri vpraanju tipa tabela - ve odgovorov

Respondent na vpraanje odgovori tako, da z miko povlee odgovor iz levega stolpca v ustrezno kategorijo na desni strani. Pri tem lahko isti odgovor povlee v ve razlinih kategorij. V posamezno kategorijo na desni strani lahko povlee ve odgovorov. e eli respondent odstraniti odgovor iz kategorije na desni strani, to stori s klikom na odgovor.Pri uporabi postavitve povleci-spusti pri tabelah (en odgovor in ve odgovorov) lahko doloite obliko prikaza odgovorov v obliki okvirjev (privzeto) ali katel. 


Primer ankete z vpraanji s postavitvijo povleci-spusti >>


Povezave:

Print

Prironiki (120)