Iemo sodelavce in sodelovanje

23.11.2014

 

Zaradi poveanega tevila uporabnikov (preko 20 tiso registriranih uporabnikov) in obsega izvedenih anket (preko milijon izponjenih anket letno) iemo sodelovanje v dve smeri:

 

1) sodelavce, predvsem tudente, lahko tudi druge zunanje sodelavce, ki bi za zaetek sodelovali pogodbeno. Stimulativno nagrajevanje. Monost obsenejega in trajnejega sodelovanja. Potrebno je vsaj 50 ur meseno. Podroja so naslednja:

 

  • Programiranje (PhP): Pomo pri programiranju aplikacije 1KA. Programira se v jeziku PHP, pa tudi Java, zato so zaelene izkunje s tem jezikom, ali pa se zahteva dovolj pred-znanja in motivacije za priuitev. 

 

  • Pomo pri razvoju in testiranju: Zaelene so izkunje, predvsem pa nadarjenost in zanimanje za sistematinost tovrstnega delo.
     
  • Pomo pri promociji:  urejanje vsebin in socialnih omrejih ter spletna promocija. Zaelene so izkunje, predvsem pa zanimanje za promoviranja storitve spletnega anketiranja. Posebej je dobrodola kreativnost in domiselnost za splet, socialna omreja, bloge, spletne skupnosti ipd.

 

2) Podjetja in organizacije, ki bi lahko v skladu z vizijo organizacijskega razvoja 1KA  razvila in trila podporo uporabnikom (svetovanje, pomo, intalacija, hosting, razvoj specifinih funkcionalnosti in aplikacij ipd.). 

 

Za ve informacij in prijavo kontaktirajte cdi@fdv.uni-lj.si.

 

 

Komentarji